News

Norwegian technology for clean energy

Hege Brende ny administrerende direktør i Rainpower. Brende kommer fra stillingen som direktør ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), og før dette direktør ved HydroCen NTNU og Norsk Vannkraftsenter. Hun har tidligere ledet utviklings- og forskningsprogrammer i EU, Statkraft og NINA innen vannkraft og fornybar energi.

Rainpower er en av industripartnerne i HydroCen. I siste utgave av Energiteknikk snakker vår teknologi direktør Henning Lysaker om dette engasjementet og hvordan HydroCen kan fokusere på forskning som kan skape nye industriarbeidsplasser.

Møt Stian fra Rainpower! Han er vår ambassadør i Norsk Industri sin kampanje #norskebærekrefter. Kampanjen skal gi innsikt og informasjon om grønn bærekraft i norsk industri. Det passer oss i Rainpower veldig godt, som leverandør til vannkraft Norge!

Rainpower og Hymatek har har stått for en komplett elektromekanisk leveranse til Statkraft som en av to kontraktører på til Vesle Kjela kraftverk! Vesle Kjela er et nytt fjellanlegg som utnytter fallhøyden i en eksisterende overføringstunell. Leveransen inkluderer turbinutrustning, vannveisutstyr, generator, transformator, kontrollanlegg og...