Turbiner til Bolivia

01.05.2019

Ivirizu er et prosjekt på totalt 290 MW, der det skal bygges to kraftstasjoner (Juntas og Sehuencas). Rainpower har fått oppdraget med å levere tre vertikale Peltonturbiner og to vertikal Francisturbiner. I tillegg vil Rainpowers datterselskap, Hymatek Controls, levere komplette oljetrykksanlegg. Rainpower leverer utstyr i samarbeid med Spanske TSK, som har EPC-kontrakt på bygging av kraftstasjonen.

Ivirizu er 100% finansiert at Bolivianske stat og prosjektet har høy strategisk betydning i landet. Prosjektet er et av flere som er under planlegging, og Bolivia har en offensiv utviklingsplan hvor de holder på å utvide sin produksjonskapasitet basert på vannkraft til totalt ca. 1 450 MW.

Ivirizu er Rainpowers tredje prosjekt i det søramerikanske landet. Tidligere har Rainpower levert turbiner til Miguillas, (seks horisontale Peltonturbiner på totalt 210 MW) og Misicuni (tre horisontal Peltonturbiner på totalt 126 MW)

Når Ivirizu blir satt i drift vil Rainpower totalt ha levert 626 MW til Bolivia alene. Rainpower er svært stolte av å vinne dette oppdraget. Kontrakten befester selskapets posisjon innenfor vannkraftmarkedet i Sør-Amerika.

English version

Ivirizu is a Bolivian project of 290 MW, where two power stations will be constructed (Juntas and Sehuencas).

Rainpower has been awarded to deliver three vertical Pelton turbines and two vertical Francis turbines. In addition, Rainpower's subsidiary, Hymatek Controls, will supply the complete oil pressure systems for these turbines.

Rainpower is part of the consortium (with Spanish companies TSK Electrónica y Electricidad, S.A. (leader) and Indar Electric, S.L.) that has been awarded with an EPC contract for the construction of the power stations.

Ivirizu is 100% funded by the Bolivian state and this project has high strategic importance in this country and the region. The project is one of several being planned and Bolivia has an aggressive development plan where they are expanding their production capacity based on hydropower to a total of approx. 1,450 MW.

Ivirizu is Rainpower's third project in the South American country. Previously, Rainpower has supplied turbines and equipment to Miguillas (six horizontal Pelton turbines, in total 210 MW) and Misicuni (three horizontal Pelton turbines, in total 126 MW)

When Ivirizu is in operation, Rainpower will have delivered a total of 626 MW to Bolivia.

Rainpower is very proud to win this supply. This contract consolidates the company's position within the hydropower market in South America.