Rainpower og Hymatek - ELMEK leveranse til Statkraft Vesle Kjela

10.02.2021

Rainpower og Hymatek har har stått for en komplett elektromekanisk leveranse til Statkraft som en av to kontraktører på til Vesle Kjela kraftverk! Vesle Kjela er et nytt fjellanlegg som utnytter fallhøyden i en eksisterende overføringstunell. Leveransen inkluderer turbinutrustning, vannveisutstyr, generator, transformator, kontrollanlegg og komplett elektrisk installasjon. Rainpower og Hymatek har hatt ansvar for design, innkjøp, produksjon, installasjon og igangkjøring av hele kraftstasjonen. Vi er veldig glade for at Statkraft er godt fornøyde med dette prosjektet! Les gjerne artikkel fra Energiteknikk her.