Åpning av Herand Kraftverk

29.09.2021

Norges største kraftverk i sin klasse: Herand kraftverk åpnet for drift. 

Herand kontrakten ble signert 5. oktober 2018, og bestod av Pelton turbin, 6 stråler, 23,7 MW. Kunde ved signering var Obos. Senere, så overtok Forte Vannkraft kontrakten.

Daglig leder i Forte Vannkraft, Rein Husebø, omtalte krafteverket som et knallgodt prosjekt. Han roser alle som har vært involvert i prosjektet for godt samarbeid. 

Svein Hem (nr 5 fra venstre på bildet) var prosjektleder for Rainpower og mener dette en kontrakt slik vi ønsker det med komplett elektro-mekanisk utstyr i kraftstasjon. Han synes også samarbeidet i prosjektet har vært bra. 

Leveransen består av Rainpower; turbin og kjølevannsystem, Hymatek: kontrollsystem, regulator, GOPS og magnetisering, OneCo: kabelinstallasjon, Indar: generator, ABB: transformator, Hyver: MIV og forbislipningsventil. Så var det hyggelig å se at kraftverket gikk på maks kraftproduksjon ved befaringen.