Annonsering

31.01.2019

Styret har gleden av å informere om at Vidar Borhaug er ansatt som ny CEO i Rainpower. Vidar vil ha sin første arbeidsdag 18. februar.

Vidar er utdannet sivilingeniør fra NTNU, Maskinavdelingen og kommer fra stillingen som Leder for Systems Engineering i FMC på Kongsberg. Vidar har mer en 30 års erfaring fra FMC i en rekke stillinger og har tung prosjekt- og linjeerfaring fra Olje og Gass bransjen.

Vi ønsker Vidar velkommen til Rainpower Teamet og ønsker samtidig å takke Einar Wahlstrøm for innsatsen siste 1,5 år. Einar vil overlappe med Vidar i en kort periode.

Kjeller, 31. januar 2019

Svein Sivertsen

Styreleder

--------------------------------------------

The board is pleased to inform that Vidar Borhaug has been appointed new CEO of Rainpower. Vidar will have his first working day on February 18th.

Vidar is a graduate engineer from NTNU and comes from the position of Head of Systems Engineering in FMC at Kongsberg. Vidar has more than 30 years of experience from FMC in a number of positions and has extensive project and line experience from the Oil and Gas industry.

We welcome Vidar to the Rainpower team and at the same time wish to thank Einar Wahlstrøm for his efforts over the past 1.5 years. Einar will overlap with Vidar for a short period.

Kjeller, January 31st, 2019

Svein Sivertsen

Chairman