RAINPOWER

Norwegian technology for clean energy 

Rainpower is an experienced project organisation based on Norwegian technology.

Rainpower is specialised in Hydro Power business, and we deliver everything from runner replacements to complete water-to-wire electro-mechanical systems. Our portfolio cover new power plants, rehabiliation, upgrades as well as service and spare parts.

We have state-of-the-art turbine technology and complete governing equipment for turbine and inlet valves. We are at the forefront in excitaion and turbine governing systems as well as automation for small hydro.

More than 165 years of experience


Latest News 

Møt Stian fra Rainpower! Han er vår ambassadør i Norsk Industri sin kampanje #norskebærekrefter. Kampanjen skal gi innsikt og informasjon om grønn bærekraft i norsk industri. Det passer oss i Rainpower veldig godt, som leverandør til vannkraft Norge!

Rainpower og Hymatek har har stått for en komplett elektromekanisk leveranse til Statkraft som en av to kontraktører på til Vesle Kjela kraftverk! Vesle Kjela er et nytt fjellanlegg som utnytter fallhøyden i en eksisterende overføringstunell. Leveransen inkluderer turbinutrustning, vannveisutstyr, generator, transformator, kontrollanlegg og...